← Content: PreviousContent: Next →

Reperire, perire est. [20]


beeld020

Back to top ↑
[blanco]
T'vlucht, crijghet lucht.
Waer dat den Maeghdom leyt ginc Els haer voester vragen,
De min dacht, seg ick't niet, sy mocht daer van gewagen
Aen Ritsaert, dat's een boef, die sout haer doen bescheyt.
Dies sprack sy, neemt dees doos, hier in de Maeghdom leyt,
(Int doosken sat een vinck.) De min was nau vertoghen,
De doos was op-ghedaen, de voghel was ontvloghen.
Ach Maeghdoms, meeps gewas! dat ons soo licht ontglijt,
Met soecken jaeght-ment wegh, met vinden wert-ment quijt.
[blanco]
Een open mont thoont 's harten gront.
Men heeft ghemeynt, soo lang dit doosken bleef gesloten,
Dat fraeyheyt, sonder ent, hier binnen lagh ghegoten,
Soo schoon wast int gesicht; maer, als het open ginck,
Doen was den heelen schat niet anders als een vinck.
Pier scheen een dapper man, eer dat hy hadd' ghesproken,
Sijn zouteloos gheral heeft al sijn lof verbroken.
Die niet te wijs en is, en niet wil schijnen geck,
Die spreke niet te veel, soo heelt hy sijn ghebreck.
[blanco]
ACTOR. 1. 7.
Het en behoort u lieden niet toe, te weten de tijden ofte stonden, die de Vader in sijn eyghen macht gestelt heeft.
Dat Heylichdom, o Maeght, hier binnen lagh verholen
Was u gheseyt, maer, siet! nieus-gierheyt ded' u dolen:
Ghy woudet voor u sien, en tasten metter hant
T'gheen u niet en betaemt, en soo quaemt ghy in schand.
Laet daer des Heeren Arck: des hemels hooghe saecken
En staen ons niet te sien, en staen ons niet te raecken:
Niet soecken is hier best, t'niet weten hier verkiest;
Die soeckt, hier niet en vint: en die hier vint, verliest.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass