← Content: PreviousContent: Next →

Repete. [6]


beeld006

Back to top ↑
[blanco]
Gheen Boom en valt ten eersten slagh.
Gheen stadt en boutm' op eenen dagh.
Soo haest den hals my was in Venus jock gedrongen,
Clampt' ic mijn lief aen boort: waer toe veel cromme sprongen?
My dacht, van stonden aen, sy stont nu als ghereet:
Maer, eer ick schiet van daer, soo creegh ick dit bescheet:
Den Specht pickt in den boom, men sietse niet beroeren,
Hy, op den staenden voet, gaet even-wel noch loeren,
En siet off't gat is deur. Neen dwaes, bey, niet soo prat:
Men maeckt in eyken hout, met eene pick gheen gat.
[blanco]
Hy meynt 't is deur, en 't is gheen scheur.
Laet duncken steect in ons, maer meest wel als wy minnen,
Men roupt 't is al ghedaen, en 't staet noch op 't beginnen.
Den specht en heeft den boom nau met sijn beck geraeckt,
En meynt, daer is een gat dwers door den boom gemaeckt.
Wy bouwen in de lucht, wy steunen op ons droomen,
Wy roupen vis int net, schier eer wy sien de stroomen:
Wy stoffen op ons doen, maer 't is al ydel pracht.
Hoe dickwils ketelt hem den dwasen dat hy laght?
[blanco]
PROVERB. 3. 7.
Laet u niet wijs duncken.
Den Specht wil met sijn beck den Eycken boom doorbooren,
Dies loopt hy gins en weer, nu achter en dan vooren,
En siet, naer elcken pick, of t'gat mocht wesen deur,
En, alst al omme comt, dan vint hy reet noch scheur.
Kè Specht! u doen is slecht, en weerdich om begecken.
Die t'werck hout voor ghedaen, can t'selve noyt vol-trecken:
Groot-achting van sich selfs verdwijnt meest al met rou,
Die meynt dat hy't al is, en wert noyt dat hy sou.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:


  Back to top ↑

  Iconclass