← Content: PreviousContent: Next →

Ludite, sed caste. [34]


beeld034

Back to top ↑
[blanco]
Draeghje doucken, Wacht voor houcken.
Den eghel wert een cloot, om muysen te betrapen,
Maeckt van sijn muyl een hol, en blijft soo liggen gapen:
Wel aen dan springht en speelt, maer blijft in d'open lucht,
Want cruypt de muys in t'hol, dan ist te laet ghesucht.
Pleecht eerbaer min, ghy jeucht, (wech lijnckers, wech sluyp-sielen
Nacht-uylen, licht ghespuys, en volcxken cort van hielen)
Weest vroylijck, datment siet: speelt heus en open spel,
Geen houckx of winckels soeckt: van daer comt ons 'tgequel.
[blanco]
Het cleyn verdraghen, om 't groot te beiaghen.
Den egel, als een cloot, leyt cort in een ghedronghen,
Maer laet een open hol; de muys coomt aen-gesprongen,
En huppelt op en neer ontrent des eghels lijf;
Het schalcke dier leyt stil, al waeret doot en stijf.
Al wat de muys oock doet, men sietet niet beweghen,
Maer cruypt de muys int hol, dan nijptets' eerst ter deghen.
Een schalckaert lijt, en mijt; tot dat hy crijght gheloof,
En raeckt hy dan ter slaeghs, soo maeckt hy't al ten roof.
[blanco]
1 PET. 5. 8.
Weest nuchteren, waeckt; want de Duyvel, gaet om u soeckende wie hy verslinde.
Wanneer den Eghel wil het velt van muysen ruymen,
Dan wert hy als een cloot, en leyt soo op syn luymen,
Int middel van den bol verthoont hy als een cuyl,
Een muysen-hol ghelijck, maer binnen schuylt sijn muyl.
Het muysken, na sijn aert, heeft vreught in duyster holen:
Dit weet (soo t'schijnt) dit dier, en doet de muys soo dolen.
Den duyvel gaet verspien eens yders lieve sond,
En lockt den mensch daer deur tot in der hellen gront.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass