← Content: PreviousContent: Next →


Back to top ↑
I. ORBIS ATLAS AMOR EST.
LIEFDE WEERELT-DRAGHER. DIENT TOT UYT-LEGGINGHE
VAN HET BEELT DES OPSCHRIFTS STAENDE HIER VOOREN
OP HET EERSTE BLAT. 1

Die de weerelt wil behouwen,
En vermeeren, als in spijt
Vande doot en van den tijt,
Dat hij steden op doe bouwen:
Die wil stichten groote steen,
Huysen maken gaet voor heen.

Die de huysen wel van passe
Houden wil in goeden stant,
't Huysgesin dient daer geplant:
Die wil, dat vermeer' en wasse
Al en yder huysghesin,
Stell' int werck de vruchtbaer min.

Dat die minnen, die noyt minden,
Die gemint heeft, minne noch:
Smaeckt al van dit groeysaem soch,
Minne sal te samen binden,
Met een en de selve bant,
't Aertrijck en ons vaderlant.

Die de weerelt wil afworpen,
En, in eenen corten stont,
Neder-vellen totten gront,
Roeye steden uyt en dorpen:
Die wil dempen groote steen,
Moest de huysen eerst vertreen.

Die de huysen wil bederven,
Of van selfs haest doen vergaen,
Moeste 't huysghesin verslaen:
Die gheheel wil uyt doen sterven
Al en yder huysghesin,
Neme wech de vruchtbaer min.

Dat die minnen, die noyt minden,
Die ghemint heeft, minne noch:
Smaect al van dit groeysaem soch,
Soo en sal ons niet verslinden
Noch de lanckheyt vanden tijt,
Noch de doot die 't al verbijt.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Notes

    1
    Het gedicht staat op p. 105. Cats doelt hier op de eerste titelprent (zie afb. 1). Het gedicht, dat liedachtig aandoet, zou gezongen kunnen worden op de destijds bekende melodie 'Si c'est pour mon pucellage'.