← Content: PreviousContent: Next →

Nuda movet lachrimas. [27]


beeld027

Back to top ↑
[blanco]
Ontcleên, Ontreên .
Wil yemant den ajuyn zijn schellen af gaen trecken,
Hem sal een droevich nat de wangen haest bedecken:
Dus soo ghy dit ghewas wilt hand'len sonder leet,
Soo speelter sachtjens med', en latet dinck ghecleet.
Men mach sick met sijn Lief in heusheyt wel vermaken,
Maer comter niet ontrent als met eerbiedich raecken.
't Gaet noch al, soot eens plach: Acteon naect verdriet,
Soo haest hy, sonder cleet, Diane voor hem siet.
[blanco]
Ontcleet dit cruyt, de liefd' is uyt.
Een waterlansche Trijn sat laest ajuyn en schelde,
En claechde, dat de lucht haer ooghen seer ontstelde,
En rechts te voor (sey sy) heb icker me ghespeelt,
En doen ter tijt en heeft dit dinck my niet verveelt.
Dus gaetet, lieve moer (ginck Fijntje daer op segghen)
Met dese, die soo haest haer spillen 't samen legghen,
'Tis goet soo lang' men vryt, maer 't rocxken is nau uyt,
Een reuck daer 't oog aff loopt verneemtmen van de bruyt.
[blanco]
ECCLES. 6.
Vrient, soo lang alst dient.
Soo lang men met ayuyn speelt, sonder die te schellen,
Soo lang ist al goet dinck, ten sal t'ghesicht niet quellen:
Maer soomen dit ghewas ontbloot, off gaet ontcleen,
Het ooch van tranen loopt, de vrientschap is ghescheen.
Veel menschen schijnen soet en sacht in haren wandel,
Soo langmen met hun drijft niet dan ghemeenen handel:
Maer letter op wanneer hun roxken yemant scheurt;
O vrient, men kent gheen vrient dan alsmer erf mé beurt.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass