← Content: PreviousContent: Next →

Ut capias, capiare prius. [17]


beeld017

Back to top ↑
[blanco]
Vast, of weest vast.
Hoe nu gheslepen gast? wat coomdy by my loeren,
Om met een slimme streeck mijn eer ten roof t'ontvoeren?
Ghy lieft my, 't is wel waer, maer met verkeerde min,
En soeckt (maer te vergeefs) het eynd' in het begin.
De Rat en eet gheen speck, al heeftser naer verlanghen,
Of moet haer, dat ist slot, al vooren laten vanghen:
Die and're weghen soeckt, en heeftet niet wel veur:
Soo ghy my mint, en meent, clopt voor de rechte deur.
Hebj' in de sin,
Oprechte min,
Soo coomt hier in,
Men sal u hooren:
Maer steeckj' u pin
Uit, als een Spin,
Tot quaet begin,
Soect ander slooren.
U wulpschen treck
Sou zijn mijn vleck,
En maecken leck
Eerbaerheyts schuyte:
Die speelt de geck,
En crijght sijn beck
Niet aen mijn speck,
Dus blijfter buyte.
[blanco]
Die noten wil smaeken, die moetse kraken.
Het aes lacht u wel toe, 't speck eten waer u leven,
Maer ghy wilt in de val u selven niet begeven,
Ghy hout u buyten schoots, en geeft u nergens bloot:
Maer sonder groot gevaer en werter niemant groot.
Gheen coren sonder hayr, gheen note sonder schellen,
Soo yemant pluckt een roos, de prickels gaen hem quellen.
Al die wat sonderlings, wat groots wel geerne wou,
Wat staet hy slecht en siet? de hant moest uyt de mou.
[blanco]
2 TIMO. 2. 5.
Gheen verblijden, als naer lijden en strijden.
De Rat waer geern aen t'Speck, sy heeft naer t'aes verlanghen,
Maer wil niet inde val, van vrees te zijn ghevanghen,
Soeckt een verkeerden wegh, schout arbeyt en ghevaer,
Maer eyndelijck, och-arm, gaet hongherich van daer.
Wy wenschen wel, t'is waer, met God hier naer te leven,
Maer wie wil in den dwanck van Godes wet sich gheven?
Wat ketlen wy ons selfs? al die begeeren heeft
Te leven als hy sterft, moet sterven als hy leeft.


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature    Back to top ↑

    References, across this site, to this page:


    Back to top ↑

    Iconclass