← Content: PreviousContent: Next →

Tot de beschimpers.


Back to top ↑
Tot de beschimpers.
GHy boos gheslacht,, altijt veracht,, ghy anders wercken,, siet
Maer'tu onsacht,, alsmen't betracht,, kan gantsch verstercken,, niet
Haet ende nijt,, baert ghy altijt,, vvie kan u lijden,, hier?
Sonder respijt,, maectmen u quijt,, aen allen sijden,, schier:
Ic weet ghy sult,, met onrechts schult,, dit werc bespotten,, fijn
Ic heb ghedult,, ghy sult ghehult,, met schamp're Sotten,, zijn:
Alst komt te pas,, in u selfs plas,, sult noch versmooren,, hoort
Ghy quaet ghebras,, draecht met Mydas,, oock Ezels Ooren,, voort.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


  Back to top ↑

  References, across this site, to this page:

  No references to this emblem or page found.

  Back to top ↑

  Iconclass


   Back to top ↑

   Comments

   commentary