← Content: PreviousContent: Next →


Back to top ↑
Consent van den Autheur.
ICk onderschreven geve consent
ende oorlof aen Hendrick Aerts-
sens ,
boeck-verkooper tot Antwer-
pen / om te moghen drucken mijnen
Boeck ghenaemt Pia desideria,
overgheset in de Nederlandtsche tale
door den Eerw. Heere I. de Harduyn ,
Pastoor tot Auweghen. Actum in
Brussel desen 9. Nou. 1628.

Hermannus Hugo.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary