← Content: PreviousContent: Next →

Tot den druckers


Back to top ↑
TOT DEN DRVCKERS.
Boeckdrvckers die soo haest wat by malcander schraept
Van Liedren die ghy uyt veel ander boecken raept
Mijn Liedtboeck tast niet aen, 'tsou niet wel accorderen
Ontbreket u Copy, Laet selfs wat componeren:
Steelt niet eens anders eer, de deucht sulcx niet vermach
T is altesamen nieu, 'tgheen hier comt aenden dach
Dat opt 'tghemeyne veldt wast soecket nae te drucken
V niet gheoorloft is uyt desen HOF te plucken.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary