← Content: Previous

Register


Back to top ↑
Register ofte Tafel van allen de Liedekens in desen Boeck begrepen /
Ghestelt op het A.B.C. met het Folio der bladen.

A.
Als ick om rusten sacht bedacht Fol. 22. Aurora met behaghen 50. Aurora den daghe brenght 65. Al het hopen ende duchten 74. Als ick in myne eensaemheyt 88. Aenhoort o fiere Nimphe reyn 126. Aen wien sal ick mijn vryen 137. B
Binnen int hert 146. C.
Camne Bruydt met soet gheclanck 4. Cupido hooch in crachten 23. Comt al ghy Nimphen reyn 67. Comt al ghy schoon Nayaden 95. Cupido maer / Venus voorwaer 102. Cupido brengt sulck onvre 105. Comt ghy Syrenen al 151. D.
Door een inwendighen brant 6. Den sin doet wel dat therte moet 52. Die Lieffde vierich draghen 82. Den Somer gaet ontsluyten 84. Doen Luna was verdwenen 87. Den coelen Mey 106. E.
Eerbaer Lieffde doet beminnen 10. Een heeten brant 28. Æolus waeyt 42. Edel Ionckvrouwe 56. Æolus Godt der winden snel 65. Eer / lof / prijs int Hollants pleyn 112. Eerbaer Liefde int verborghen 122. F.
Fortuna fel 144. G.
Goddinnen reyn der gheleertheyt 40. Ghelijck de schoone 48. Ghy Amoureuse sinnen 55. Gheen soeter bloemken voort en spruyt 121. Goddinne vander minnen 143. H.
Het hopen ende duchten 9. Hout aen met vreucht 59. Het hert met recht beschreyt 68. Heel vriendelijck en reyn 132. Hoe langhe sal ick Dienaer trou 150. I.
In Ida 'tschoone pleyn 1. In het rusten door soet droomen 19. Ick weet in swerelts pleyn 30. Int Hollants pleyn 62. Int groene dal Fol. 99. L.
Lieftallich groen pryeel 92. M.
Mijn Liefste uytvercoren 114. Moet ick dan door dit swaer lyden 123. Mach ick niet wel beclaghen 129. Maechdeken suyverlijcken 133. N.
Nae dat Luna om te rusten 14. Nae dat Diana ginck te rust 26. Nae dat de schoone silvre Maen 33. Nu inden Meye schoon ontdaen 94. O.
O Brant van binnen 12. O dach en claren morghenstont 16. O mijn alderschoonste Nimphe reyn 34. Orpheus met sijn snaren // spel 35. Oft yemant onberadich 36. O tijdt vol lusten 61. Omnin dede my dwalen // seer 71. O ghy Meya seer schoon 76. O soeten tijt 80. Onsichtbaer Liefde reyn 108. O Hebe Goddinne der Ieucht 111. P.
Phœbus Godt vant goet Musijck 138. R.
Rijst op mijn clare Morghenstar 5. Reynder Goddinnen 20. S.
Seght my weelde Nimphen nu 27. Sal ick met droeve tranen heet 39. Swaer fantasien 66. Schoon bloem verheven 89 Schoonste der Goddinnen 101. Swaermoedich hert wat lijt ghy al 118. Schoon Liefgen die prijsweerdich zijt 124. Sol die ryset in het oost 140. T.
Tgheen Terra lang verborghen heeft 131. V.
Venus minnende Goddin 51. Voecht u te saem Nimphen verheven 70 VV.
Waerom Venus schoon Goddin 41. Wilt om het soet vermaken 46. Wat gater boven vreucht 48. Wie sal ick mijn onghenuchte gaen claghen 73. Waerom o schoon Goddinne fel 98. Weeldighe Ieucht 116. Waerom lichtveerdighe Fortuyn 134. Wie sal nu het droevich claghen // en leet 148.
FINIS.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary