author Suringar, W.H.D.
main title Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van zijnen tijd ...
short title Suringar, Erasmus over Nederlandsche spreekwoorden
place Utrecht
date 1873


References to this book in the EPU editions, grouped by book: