← Content: PreviousContent: Next →

[Titlepage]


Back to top ↑
JESUS en de ZIEL.
HET TWEEDE DEEL.
De Ziele, door een getrouwe voort-
gang langhs den wegh der bekeerin-
ge, is door Godts genade gekomen
tot het schouwende leven, en spreekt
veel hooge en dierbare Waerheden,
tot stichtingh van haer naesten uyt.

Psalm 25. vers 14.
De verborgentheydt des Heeren is voor de gene die hem vreesen.

Back to top ↑

Facsimile Images


Back to top ↑

Translations


Back to top ↑

Literature


  Back to top ↑

  Sources and parallels


   Back to top ↑

   References, across this site, to this page:

   No references to this emblem or page found.

   Back to top ↑

   Iconclass


    Back to top ↑

    Comments

    commentary