Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Omnia vincit amor [42]


v161542pict

Back to top ↑
OMNIA VINCIT AMOR.translationtranslation
Petr. Rau
Nihil durum, nihil amarum, nihil graue, nihil le-
thale computat amor verus. Quod ferrum, quæ vul-
nera, quæ poena, quæ mortes amorem præualent sepa-
rare perfectum? Amor est impenetrabilis lorica: re-
spuit iacula, gladium excutit, periculis insultat mor-
tem irridet: si amor est, vincit omnia.translationtranslation[Chrysostomos, Sermones, l1/plv/plp/plc. 40/52/313/A]

Tho.Kemp. de imitat. Christ. lib. 3.cap.5.
Amor onus non sentit, labores non reputat, plus
affectat quàm valet, de impossibilitate non causatur,
quia cuncta sibi posse & licere arbitratur.translationtranslation[Kempis, De imitatione Christi, bk/ch. 3/5]

August. de doctrin. Christian.
Sola charitas est, quæ vincit omnia, & sine qua ni-
hil valent omnia, & vbicunque fuerit, trahit ad se
omnia.translationtranslation[Augustinus, Sermones, l1/l2/l3/plv/plp. 354/6/6/39/1562]

No ay petto à prueba de Amor,
Que la flecha de vn amante
Passa vn pecho de diamante. translation

Met scherpe pijlen liefde schiet,
Gheen stael oft ijser hout hem teghen:
Al t’ghene wederstant hem biet,
Hy door sijn crachten doet beweghen,
Al waer versteent des menschen hert,
Vercout, verhert, als sonder leuen.
Soo die beroert van liefde wert,
Tot alle deucht sich moet begheuen.

Remarquons en ceste figure
De l’amour diuin les effectz,
N’y ayant pas d’ame si dure,
Qui soit à preuue de ses traitz:
Si ta priere est lente & froide,
Et que tu la veuille enflammer,
Ne cherche pas d’aultre remede,
Seulement commence d’aimer. translationBack to top ↑

Translations

De liefde overwint alles.
Love conquers all
Ware liefde vindt niets hard, niets bitter, niets zwaar, niets dodelijk. Welk zwaard, welke wonden, welke straf, welke dood kan volmaakte liefde scheiden? De liefde is een ondoordringbaar pantser: ze laat een lans afschampen, schudt een zwaard af, tart gevaren, spot met de dood. Als het ware liefde is, overwint ze alles.
True love counts nothing hard, nothing bitter, nothing serious, nothing deadly. What iron, which wounds, which punishment, which deaths are strong enough to separate perfect love? Love is an impenetrable armour, it wards off projectiles, knocks the sword aside, it revels in dangers, it laughs at death. If it is love, it conquers all.
De liefde voelt geen last, telt geen moeite; zij tracht naar meer dan zij kan; zij praat niet over onmogelijk, want zij meent dat zij alles kan en mag.
Love does not feel a burden, it gives no consideration to exertions, it strives after more than its powers permit, it does not hide behind the reason that something is impossible, because it believes that for it everything is possible and permitted.
Het is alleen de liefde die alles overwint en waarzonder alles niets waard is. Overal waar zij is trekt ze alles naar zich toe.
It is only love that conquers everything and without which all is worth nothing, and wherever it may be, it draws all towards itself.
Geen pantser is tegen de Liefde bestand, zodat de pijl van wie liefheeft zelfs doordringt in een borst die hard is als diamant.
We zien in dit beeld de uitwerkingen van de goddelijke liefde, want er is geen ziel zo hard dat het bestand zou zijn tegen haar pijlen. Als uw gebed traag en koel is, moet u haar willen ontvlammen; zoek geen andere remedie, begin alleen lief te hebben.

Back to top ↑

Sources and parallels