Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Micat inter omnes amor virtutes [41]


v161541pict

Back to top ↑
MICAT INTER OMNES AMOR VIRTVTES.translationtranslation
I.Cor.13.
Si linguis hominum loquar & Angelorum, chari-
tatem autem non habeam, factus sum velut æs sonans,
aut cymbalum tinniens.translationtranslation[Bible, 1 Corinthians 13:1]

August. de doct.Chris.
Sola charitas est quæ vincit omnia, & sine qua ni-
hil valent omnia.translationtranslation[Augustinus, Sermones, l1/l2/l3/plv/plp. 354/6/6/39/1562]

Leo.
Quamuis magnum sit habere rectam fidem, &
multa laude digna sit circumcisio gulæ, lenitas man-
suetudinis, puritas castitatis; nudæ sunt tamen omnes
sine charitate virtutes; & nihil fructuosum, quod non
dilectionis partus ediderit.translationtranslation

Es la luz de charidad
Entre las virtudes vellas
Qual sol entre las estrellas. translation

De liefd’ altijdt hem ouerschoon
Doet bouen alle deuchden schijnen,
Ghelijck de son aen s’ hemels throon,
Die t’licht der sterren doet verdwijnen:
t’Gheloof, noch hoop geen vruchten geeft,
En ijdel zijn der deuchden wercken,
Als hen der liefden cracht begheeft,
Die’t al verciert en doet verstercken.

Amour des vertus la plus grande,
Tient entre elles le lieu premier,
Et seul dessus toute la bande
Emporte & reçoit le laurier:
Car quand la foy, quand l’esperance,
La douceur, & la chasteté
Auroyent ton cœur pour residence,
Si n’est-ce rien sans charité. translationBack to top ↑

Translations

De liefde schittert tussen alle deugden.
Love glitters among all virtues
Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal.
If I speak with the tongues of humans and of angels, but have no love, I am like resounding bronze, or a rattling cymbal.
Het is alleen de liefde die alles overwint en waarzonder alles niets waard is.
It is only love that conquers all, and without which nothing has any power.
Hoewel het belangrijk is een juist geloof te hebben en de besnijdenis van de vraatzucht, milde zachtmoedigheid en zuivere reinheid zeer loffelijk zijn, toch zijn alle deugden leeg zonder de liefde en niets is vruchtbaar wat niet genegenheid heeft gebaard.
Although it is important to have right faith, and the curbing of gluttony is very praiseworthy, as are an affable meekness and pure chastity, nevertheless without love all virtues are naked. And nothing is fruitful, that does not produce offspring born of love.
Tussen de schone deugden is het licht van de liefde als de zon tussen de sterren.
De liefde, de grootste onder de deugden, neemt tussen hen de eerste plaats in en boven die hele groep draagt en ontvangt zij alleen de lauwerkrans. Want wanneer het geloof en de hoop, de zoetheid en de kuisheid uw hart als woning hadden, het was niets zonder de liefde.

Back to top ↑

Sources and parallels