Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Conscientia testis [52]


v161552pict

Back to top ↑
CONSCIENTIA TESTIS.translationtranslation
August. in Psalm. 64.
Duas ciuitates duo faciunt amores: Hierusalem fa-
cit amor Dei, Babylonem amor sæculi. Interroget igi-
tur se vnusquisque quid amet, & inveniet vbi sit ciuis.translationtranslation[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 64/2/36/773]

Fulgent.
Vbi est thesaurus tuus, ibi est & cor tuum. vis nosse
vbi est thesaurus tuus? attende quid ames. vis nosse
quid ames? attende quid cogites. hoc est enim, vbi est
thesaurus tuus.translationtranslation[Bible, Matthew 6:21]
[Fulgentius, Sermones, ch/sect/plv/plp/plc. 1/8/65/724/A]

Leo.
Qui experiri cupit an in ipso Deus habitet, præci-
puè ipsam matrem virtutum omnium charitatem in
secretis suæ mentis inquirat, & si in ea dilectionem Dei
& proximitoto corde repererit, Deum & rectorem &
habitatorem sui esse non dubitet.translationtranslation[Leo, Sermones, l1/l2b-l2e/plv/plp/plcb-plce. 38/3-4/54/262/A-B]

Tu conçiençia te dira
Que voluntad te contrasta,
Si es deshonesta o casta. translation

Twee liefden hebben opghericht
Twee steden op verscheyden weghen,
Ierusalem Godts liefde sticht,
En Babel s’weerelts liefd’ daer teghen:
Elck ondersoeck hem in sijn gront,
Wat liefde heeft sijn ziel beseten,
Waer dat hy borgher is terstont,
Sal hy daer door voor seker weten.

Deux amours d’vne main feconde
Ont chacun basty leur cité,
Babylone l’amour du monde,
Hierusalem la charité.
Or si tu n’as pas cognoissance
Du lieu ou demeurer tu doiz,
Tu scauras de ta conscience,
De laquelle tu es bourgeois. translationBack to top ↑

Translations

Het geweten is getuige.
Conscience is a witness
Twee vormen van liefde bouwen twee steden: de liefde voor God Jeruzalem, de liefde voor de wereld Babylon. Ieder moet zich daarom afvragen wat hij liefheeft en hij zal vinden waar hij thuis is.
Two kinds of love produce two kinds of society: love of God produces Jerusalem, love of the world produces Babylon. Therefore everyone must ask himself what it is he loves, and then he will find out of which he is a citizen.
Waar uw schat is, daar is ook uw hart. Wilt u weten waar uw schat is? Let op wat u liefhebt. Wilt u weten wat u liefhebt? Let op waar uw gedachten naar uitgaan. Dit is immers waar uw schat is.
Where your treasure is, there also is your heart. Do you want to know where your treasure is? Pay attention to what it is you love. Do you want to know what it is you love? Pay attention to what is you are thinking of. For this is where your treasure is.
Wie wil ervaren of God in hem woont, [...] moet vooral de liefde, de moeder van alle deugden, in het binnenste van zijn geest zoeken en als hij daarin onvoorwaardelijke liefde voor God en zijn naaste vindt, hoeft hij er niet aan te twijfelen dat God hem bestuurt en in hem woont.
Who wants to find out if God lives within himself, ought to search in the depths of his mind especially for the mother of all virtues, love, and if he happens to find the love of God and his neighbour residing in all his heart, he does not have to doubt whether God lives in him and leads him.
Je geweten zal je zeggen welke wil je in zijn greep heeft, of hij oneerbaar is of zuiver.
Twee liefdes hebben elk met kwistige hand hun stad gebouwd, de liefde voor de wereld Babylon, de naastenliefde Jeruzalem. Welnu, als u niet weet waar u moet wonen, zult u dat ervaren uit uw geweten waarvan u de inwoner bent.

Back to top ↑

Sources and parallels