Content: Titlepage →

Concordance - under construction

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

o [51]
oceäan [1]
och [2]
oever [1]
of [71]
of'k [1]
ofschoon [1]
oge [5]
ogemerk [1]
ogen [8]
ogen-doeken [1]
ogen-leên [1]
oit [1]
olie [1]
om [78]
omgeven [1]
omgevoerd [1]
omhelz' [1]
omhelzen [1]
omkeren- [1]
omme [1]
ommedragen [1]
ommekeren [1]
ommekring [1]
ommetrek [1]
omvangen [1]
omzwerven [1]
on [1]
onaardig [1]
onbarmhertig [1]
onbedochte [2]
onbedogt [1]
onbesogt [1]
onbeswalkbren [1]
onbeweegt [1]
onbewogen [1]
onbezocht [1]
onder [8]
onder-end [1]
onderga [1]
ondergang [2]
onderhiele [1]
onderhou [1]
onderhouden [1]
onderscheit [1]
onderschragen [2]
ondertroude [1]
ondertusschen [1]
ondervinden [1]
onderwerp' [1]
onderwijzen [1]
onderwinden [2]
onderzoeken [1]
ondoorgrondlijkheid [1]
oneindig [2]
oneindig-nieuw [1]
ongedeert [1]
ongelove [1]
ongemakken [1]
ongetoomde [1]
ongetoomt [1]
ongevoelig [1]
ongewone [1]
ongewoon [1]
onkunde [2]
onlusten [1]
ons [118]
onschuldig [1]
ontaard [1]
ontaarde [1]
ontaarden [1]
ontaardende [1]
ontberen [1]
ontbind [1]
ontbinden [1]
ontbrand [1]
ontdekt [1]
ontfangbaar [1]
ontfangen [4]
ontfangt [2]
ontfarmen [1]
ontferm [1]
ontfermenis [3]
ontferming [2]
ontfonken [1]
ontfonkt [1]
ontheven [1]
ontjagen [1]
ontknoopt [1]
ontladen [1]
ontmenscht [1]
ontmoeten [1]
ontquame [1]
ontrent [1]
ontroven [1]
ontscheurd [1]
ontsetten [1]
ontsla [1]
ontslaan [1]
ontsluit [1]
ontsluiten [1]
ontsluyt [1]
ontsteken [1]
ontvloden [1]
ontvonkt [1]
ontzie [1]
ontzien [1]
onuytspreekbre [1]
onvaste [1]
onvermoeid [2]
onvermoeide [1]
onvernuftig [1]
onvervalschte [1]
onvruchtbaar [1]
onwaardig [1]
onwankel [1]
onz' [1]
onze [11]
onzen [5]
onzer [2]
oog [8]
ooge [3]
oogen-lid [1]
oogt [1]
oogwit [1]
ooit [6]
ook [35]
oor [1]
oordeel [1]
oorden [2]
oorsprong [4]
oorzaak [1]
ootmoed [1]
ootmoedig [1]
ootmoedigheden [1]
ootmoedigheid [1]
op [107]
op- [1]
op-waard [1]
open [5]
opend [1]
openen [1]
opgaan [1]
opgedreven [1]
opgegaan [1]
opgetogen [1]
opgetogenheid [1]
opgetreden [1]
opgevoert [1]
opgezwollen [1]
ophouden [1]
opklimme [1]
opklom [1]
opmaken [1]
opper-licht [1]
opperwaart [1]
opperzalen [1]
oprechtigheid [1]
oprichten [1]
opschieten [1]
opse [1]
opvaren [1]
opvatten [1]
opvoeren [1]
opwaard [3]
opwaards [3]
opwassen [1]
opwekkelijk [1]
opweld [1]
opwellen [2]
opzoeker [1]
oren [1]
oude [5]
ouden [3]
oudste [1]
over [2]
over- [1]
overgaat [1]
overgeeft [1]
overgift [1]
overgoede [1]
overkant [2]
overleggen [1]
overschone [1]
overstelp [1]
overstemt [1]
overtredingen [1]
overtuigend [1]
overvloed [1]
overvloede [1]
overweldigt [1]
overwonnen [1]
overzalig [1]
overzeesche [1]