Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Cosi de ben amar porto tormento. [32]


he1613032pict

Back to top ↑
Cosi de ben amar porto tormento.translation
Lumina delectant culices, perimuntque petita:
Sic nobis spes est optima causa mali.

Den liefelicken schijn van haer tvvee schoone ooghen
Die trecken my tot haer vvanneer zy sich vertooghen,
Vertoogen ah! eylaes. ick schijne my te zijn
Verloren als ick ben van d’oorsaeck van mijn pijn.
By d’oorsaeck van mijn pijn woud’ick wel altijdt wesen,
Als ick ben by ’tverderf, so schijn ick te ghenesen.
Ick vliegh’ rontom het vyer, ick blijf in eenen standt
Ten zy dat ick my self’ vind ganschelick verbrandt.

Credule mouscheron, qui aimant ton domage
Recherche la lueur, qui te doibt consumer.
Apprends a mes despens, a deuenir plus sage;
Car le mal qui me tue, n’est que de trop aimer.
pb33thumb

Back to top ↑

Translations

Zo draag ik de pijn van goed liefhebben.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.