Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Perch’ io stesso mi strinsi [21]


picG3a

Back to top ↑
21. Perch’ io stesso mi strinsi.translationtranslation
Als ick hebb’ vry gheweest/ ick hadde groot verlanghen
Om vast te moghen zijn/ ick moeste zijn ghevanghen:
Ick sach het minnen aen/ het was een lieflick spel/
Waer dat ick henen sach/ het gingh al even wel:
Ick sach de vryers aen/ ick sach haer soentjens gheven/
En soete praet uytslaen: ick docht/ dat waer mijn leven/
My docht het gingh soo wel/ maer als ick ben int perck
Nu word’ ick eerst ghewaer hoe dat het gaet te werck. translation

Servitij causam præstat sibi avara Volucris:
Nec culpa hic, culpæ nec sua pæna deest. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Omdat ik mezelf heb gekluisterd.
Because I have fettered myself.
Toen ik vrij was, verlangde ik er naar gevangen te zijn. Ik keek naar het minnen, het was een liefelijk spel. Waar ik ook keek, alles ging even goed. Ik keek naar de vrijers, zag ze zoentjes geven en lieve taal uitslaan. Ik dacht dat mijn leven ook zo zou moeten zijn. Ik dacht dat het zo goed ging, maar nu ik zelf in het perk ben getreden, word ik pas gewaar hoe het echt in zijn werk gaat.
De gulzige vogel veroorzaakt zelf zijn slavernij,
hier komt boontje om zijn loontje.
The greedy bird hasonly himself to blame his slavery:
he that mischief hatches, mischief catches.

Back to top ↑

Sources and parallels