Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Perch'io stesso mi strinsi. [46]


he1616046pict

Back to top ↑
46. Perch'io stesso mi strinsi.


46. Perch'io stesso mi strinsi.
Als ick hebb' vry geweest, ick hadde groot verlangen
Om vast te mogen sijn, ick moeste sijn gevangen:
Ick sach het minnen aen, het was een lieflick spel,
VVaer dat ick henen sach, het ging al even wel:
Ick sach de vryers aen, ick sach haer soentjens geven,
En soete praet uytslaen: ick docht, dat waer mijn leven,
My docht het ging soo wel. maer als ick ben int perck,
Nu word' ick eerst gewaer hoe dat het gaet te werck.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: