Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

VVillighe vanckenis [27]


h161127pict

Back to top ↑
VVillighe vanckenis.
Ick vlie niet, ofmen schoon mijn kercker open doet:
Ick ben te wel ghewent, mijn dienst is al te soet.

Carcer voluntarius. translationtranslation
Carcere non clauso spatium patet ætheris ingens.
Non volo. Libertas carcere stare mea est. translationtranslation

Ma prison est volontaire. translation
Le Perroquet ne sort, bien qu’ouverte sa cage,
Aussi ma liberté c’est l’Amoureux servage. translationBack to top ↑

Translations

Vrijwillige kerkekring.
Voluntary jail.
Mijn kerker niet gesloten: ’t wijde luchtruim staat mij vrij.
     Ik weiger. Vrijheid is voor mij: in deze kerker leven.

When the jail is not closed, the vast space of the air is open to me.
I do not want it. My freedom is to be imprisoned.

Mijn gevangenschap is vrijwillig.
Al staat zijn kooi ook open, de Papegaai verlaat ze niet,
Zo ook is mijn vrijheid gelegen in Liefdesslavernij.


Back to top ↑

Sources and parallels