Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ie ne le puis celer [7]


picD1a

Back to top ↑
7. Ie ne le puis celer.translationtranslation
Ick decke vast den brand/ ick doe seer wel mijn beste/
Maer t’is om niet ghedaen/ het comt doch uyt int leste:
Hoe qualijck ist om doen in Venus bitter pijn
Te tooghen ach eylaes een vroyelijck aen-schijn.
Het vier vonckt in mijn hert/ ick magh my al wat veynsen
Int aensicht blijckt nochtans een vonck van mijn ghepeynsen.
O onverberchlick vier/ wat datmen doet oft’ laet/
Daer is altijdt een vonck ofte twee die ons verraet. translation

Dißimulas frustra: quis enim cælaverit ignem?
Lumen ab indicio proditur usque suo. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Ik kan het niet verbergen.
I can't conceal it.
Ik bedek de brand steeds goed, doe zeer mijn best, maar het baat niet. Uiteindelijk komt het toch uit, hoe moeilijk is het om een vrolijk gezicht te tonen wanneer je lijdt aan Venus' bittere pijn. Het vuur brandt in mijn hart. Ik kan wel veinzen, mijn gezicht verraad toch een vonk van mijn gedachten. O onverbergbaar vuur: wat men ook doet of laat, er zijn altijd een of twee vonken die ons verraden.
Je ontveinst het tevergeefs, want wie kan het vuur verbergen?
Zijn eigen tekenen verraden het licht.
You dissimulate in vain, for who can hide fire?
Light betrays itself by its own characteristics

Back to top ↑

Sources and parallels