Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ni spirat immota. [33]


he1616033pict

Back to top ↑
33. Ni spirat immota.


33. Ni spirat immota.
Het geen dat my verheugt moet ick van buyten haelen,
Het geen dat my beweegt moet van een ander daelen,
Oft anders ben ick still'. ick moet wel stille staen.
O dat de wint eens quam, soo mocht ick weder gaen.
Dat haeren adem slechs (den oorspronck van mijn leven)
Vuythaeren blijden mondt een windeken wou geven
Op mijn beladen hert, ten minsten van ter sy.
Nu ben ick sonder haer, nu ben ick sonder my.

Back to top ↑

Sources and parallels