Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Cosi de ben amar porto tormento. [32]


he1616032pict

Back to top ↑
32. Cosi de ben amar porto tormento.


32. Cosi de ben amar porto tormento.
Den liefelicken schijn van haer twee schoone oogen
Die trecken my tot haer wanneer zy sich vertoogen,
Vertoogen ah! eylaes. ick schijne my te sijn
Verloren als ick ben van d'oorsaeck van mijn pijn.
By d'oorsaeck van mijn pijn woud' ick wel altijdt wesen,
Als ick ben by't verderf, soo schijn ick te genesen.
Ick vlieg' rontom het vier, ick blijf in eenen standt,
Tensy dat ick my self vind' ganschelick verbrandt.

Back to top ↑

Sources and parallels