Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ni spirat immota [9]


picD3a

Back to top ↑
9. Ni spirat immota.translationtranslation
Het gheen dat my verheught/ moet ick van buyten haelen/
Het gheen dat my beweeght/ moet van een ander daelen/
Oft anders ben ick still’/ ick moet wel stille staen.
O dat de wint eens quaem soo moght ick wedergaen/
Dat haren adem slechts (den oorspronck van mijn leven)
Wt haren blyden mondt een windeken wou gheven
Op mijn beladen hert/ ten minsten van terzy:
Nu ben ick sonder haer/ nu ben ick sonder my. translation

Stat mola non moto non mota volatica vento:
Sic tua ni spiret gratia truncus ero. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Zonder wind geen beweging.
Without wind there is no movement.
Dat wat mij verheugt, moet ik van buiten halen. Dat wat mij beweegt, moet ik van een ander krijgen, of anders sta ik stil. Ik moet wel stil staan. Kwam de wind maar, dan kon ik verder gaan. Als uit haar mond haar adem, de oorsprong van mijn leven, maar een klein briesje zou geven op mijn beladen hart, al was het van opzij. Nu ik zonder haar ben, ben ik niet mezelf.
Een windmolen staat onbeweeglijk als er geen wind staat.
Zo sta ik stokstijf stil als jouw genade me niet toeblaast.
A windmill stands motionless if there is no wind.
Thus I do not move when your charm does not blow on me.

Back to top ↑

Sources and parallels