Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Zy leeft en doet oock leven [15]


h161115pict

Back to top ↑
Zy leeft en doet oock leven.
Het leven van de windt baert leven in de gloedt:
Soo leeft met my mijn Lief, die leeft en leven doet.

Meæ spiritus vitæ. translationtranslation
Fortius arsuras animant, en, flamina flammas.
Quo vivo, Vitæ spiritus ille meæ est. translationtranslation

Ame de mon ame. translation
Voyez vous les Zephyrs qu’ils allument la flame:
Madame elle est l’esprit qui avive mon ame. translationBack to top ↑

Translations

Mijn levensadem.
Spirit of my life.
Winden bezielen, ja kijk maar, de vlammen tot heftiger laaien.
Die adem mijns Levens, die doet mij ook leven.

Look! The gusts give life to the flames so that they will grow even stronger.
It is that spirit of my life through which I live.

Ziel van mijn ziel.
Ziet ge de Westenwinden die de vlam aanwakkeren?
Mijn Vrouwe is de geest die mijn ziel doet opleven.


Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: