Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ick voed’ een vvondt [14]


h161114pict

Back to top ↑
Ick voed’ een vvondt.
Een lidtmaet dat ick voed, my in den strick verwart;
Dat’s ’tooch: door dese wondt vaert my de pijl in’t hart.

Vulnus alo. translationtranslation
Corde laborantis solum mea plaga videre est.
Esse, sed haud cæcum, te scio vulnus, amor. translationtranslation

Ie novrris vne playe. translation
Las ie nourris mon mal, c’est l’œil qui me fourvoye;
Par cette bresche Amour obtint mon cœur en proye. translationBack to top ↑

Translations

Ik voed een wond.
I nourish a wound.
Alleen in het hart is bij mij de kwaal van mijn lijden te merken.
Ik weet dat gij een wond zijt, liefde, maar geen blinde!

Only the sick of heart can see the blow I received.
I know, love, that you are a wound, but not at all invisible!

Ik voed een wonde.
Helaas, ik geef voedsel aan mijn kwaal; het oog misleidt me;
Langs deze bres bekwam liefde mijn hart tot prooi.


Back to top ↑

Sources and parallels