Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Zy blinckt, en doet al blincken [11]


h161111pict

Back to top ↑
Zy blinckt, en doet al blincken.
Mijn Vrouwe blinckt, en set haer claerheyt and’re by;
’Tis weerschijn van haer glans, licht’er yet goedts in my.

Cætera splendida reddens. translationtranslation
In speculum Sol effusus solet inde refundi.
Aureus, in cujus lux cadit ista caput. translationtranslation

Amovr n’a rien a soy. translation
Amour est au miroir tout esgal ce me semble,
Il prend d’ailleurs lueur & la redonne ensemble. translationBack to top ↑

Translations

Al ’t overige glans verlenen.
Making other things shine.
De Zon die op een Spiegel valt, wordt steeds vandaar weerkaatst,
In gouden glans staat hij op wie haar licht komt vallen.

When the sun's rays are cast into a mirror,
They are mostly reflected from there.
Golden is he, on whose head that light falls.

Liefde heeft niets eigens.
Liefde is, naar me voorkomt, de spiegel zeer gelijk:
Van elders neemt zij glans en weerkaatst die tegelijk.Back to top ↑

References, across this site, to this page: