Otto Vaenius, Amorum emblemata (1608)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amoris finis est, ut duo unum fiant voluntate et amore [9]


v1608009pict

Back to top ↑
Socrat.
AMORIS FINIS EST, VT DVO VNVM FIANT VOLVNTATE ET AMORE.translationtranslation
Leo Hebr.
Amantium copulatio spiritalis fieri potest, corporalis nequa-
quam & idcirco geminantur eorum ægritudines propter
vnionis corporeæ defectum. translationtranslation

Lucret.
Namque in eo spes est, unde est ardoris origo,
Restingui quoque poße ab eodem corpore flammam,
Quod fieri contrà coràm natura repugnat.
translationtranslation

Vnion is louer wish.
The louers long desyre his hope doth keep contented,
That lastly with his loues vnited he agree.
One mynd in bodyes twayn may well conjoyned bee,
But yet with payn to both when bodeys are absented.

l’Vnione è il fin d’amore.
Duo cori in vno Amor stringe, e coniunge,
Lo spirto vnice si, ma egli è impotente,
A vnir duo copri in vno, e solamente,
Nel lieto Amore questo mal ci punge.

Vereenen liefdes wensch.
Een minnaer soeckt te zijn door hopen/ en verbeyden
Vereenight met sijn lief/ begheert sulcks nacht/ en dagh.
Van gheest met gheest kan ’t zijn/’t welck ’t lichaem niet vermagh.
Dus leeft hun gheest in pijn/ als ’t lichaem blijft ghescheyden.

Deux corps vne ame.
Amour desire vnir & les cœurs aimans joindre,
l’Esprits s’vnit fort bien, mais il ne se peut pas,
De deux terrestres corps en faire vn seul amas.
En l’amour bien heureux ce seul mal nous vient poindre.Back to top ↑

Translations

Socrates
Het doel van de liefde is dat twee één worden in wil en liefde. [Socrates, Symposium?]
Socrates
The goal of love is that two become one in wish and love. [Socrates, Symposium?]
Leo Hebraeus
De verbintenis van geliefden kan geestelijk plaatsvinden, niet lichamelijk, en daarom worden hun ziekten dubbel zo erg wegens het ontbreken van lichamelijke eenheid. [Léo Hebreo? : Leo Hebraeus (1460-1520), Dialoghi d'Amore 1, repr. Heidelberg, etc. 1929, p. 23v-24r.; Leo Hebraeus, De amore dialogi tres. Venetië 564 [UBA UBM 2453 G 5]]
Leo Hebraeus
The copulation of lovers can take place only spiritually, not corporeal. That is the reason why their illnesses are doubled, because their bodies can not unite. [Léo Hebreo? : Leo Hebraeus (1460-1520), Dialoghi d'Amore 1, repr. Heidelberg, etc. 1929, p. 23v-24r.; Leo Hebraeus, De amore dialogi tres. Venetië 564 [UBA UBM 2453 G 5]]
Lucretius, De rerum natura 4, 1086-1088
Want er is toch altijd weer hoop dat door hetzelfde schepsel waardoor de begeerte ontstaan is, de vlam ook weer kan worden geblust, wat echter in strijd is met de natuur.
Lucretius, De rerum natura 4, 1086-1088
For here lies the hope, that the fire may be extinguished from the same body that was the origin of the burning, which nature contrariwise denies out and out to be possible. [tr. W.H.D. Rouse, Loeb, p. 325.]

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: