Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ghy vveckt my van der doodt [8]


h161108pict

Back to top ↑
Ghy vveckt my van der doodt.
Mijn flaeuwe leven bleef verdelcht van onghenoecht,
Soo ghy de dorre doodt niet van mijn lippen joecht.

His radiis rediviva viresco. translationtranslation
Vita semel fugiat languentem expuncta dolore,
Os mihi nî caleat Lucis ab ore meæ. translationtranslation

De ses yevx depend ma vie. translation
La douleur qui saisit iusqu’a la mort mon ame
Ne me laisse iamais qu’en faveur de Madame. translationBack to top ↑

Translations

Door deze stralen herboren ga ik weer groenen.
By these rays I revive and gain strength.
Door smart verwoest had ’ leven lang mij, kwijnende, begeven,
Als mijn gelaat door het gelaat verwarmd werd van mijn Licht.

May life at one time flee from me, rubbed out, as I languish in sorrow,
If no longer my bones warm to the face of my light.

Van haar ogen hangt mijn leven af.
De smart die mijn ziel ten dode aangrijpt,
Verlaat me slechts bij de gratie van Mevrouw.


Back to top ↑

Sources and parallels