Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

VVaerom ghy meer als ick? [9]


h161109pict

Back to top ↑
VVaerom ghy meer als ick?
Ick quijn; een ander sal mijn Lief haer trouw ontfaen:
Twee Roosen even schoon d’een plucktmen d’aer blijft staen.

Cur tu præponeris mihi? translationtranslation
Hæc rosa, & illa rosa est: placet hæc, neque carpitur illa.
Non pariter meritis fit bene cûique suis. translationtranslation

Par rencontre non par merite. translation
De deux esgalles Fleurs de l’une on fait eslite.
De deux Amants pareils l’un n’a ce qu’il merite. translationBack to top ↑

Translations

Waarom wordt gij boven mij gesteld?
Why are you preferred to me?
Hier een roos en daar een roos: de één behaagt en d’ander plukt men niet,
Niet ieder vindt gelijk naar zijn verdiensten het geluk.

This is a rose, and that is a rose. This one they like, but the other they do not pick.
Not everybody fares well in proportion to his merits.

Bij toeval, niet door verdienste.
Van twee gelijke Bloemen wordt alleen de ene uitverkoren,
Van twee gelijkwaardige Minnaars verkrijgt slechts een wat hij verdient.


Back to top ↑

Sources and parallels