Otto Vaenius, Emblemata aliquot selectiora amatoria (1618)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Vulnus alit venis, & cæco carpitur igne [31]


va1618031pict

Back to top ↑
Virgilius. Vulnus alit venis, & cæco carpitur igne.
Exta velut clausis fervor consumit in ollis:
Sic mea consumit viscera cæcus Amor.

Van binnen verteer ick.
In een ghesloten pot, al coemt het vier van buyten,
Zijn sap en vochticheyt van binnen wel versiet:
In 's minnaers lijf zijn hert verteert en gaet te niet,
Door stralen van zijn Lief, die uyt haer ooghen spruyten.

Au dedans je me consume.
La liqueur dans un pot bien fermé se consume,
Or que le feu cuisant n'arde que par dehors:
Les beaux yeux de la Dame outrepassans les corps
Font fondre par dedans nos cœurs en amertume.Back to top ↑

Sources and parallels