Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido, from: Nederduytsche poemata (1616)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Il mal mi preme, & mi spaventa il peggio. [44]


he1616044pict

Back to top ↑
[44]. Il mal mi preme, & mi spaventa il peggio.


[44]. Il mal mi preme, & mi spaventa il peggio.
Als ick in liefde ben, dan ben ick als gebonden,
Als ick daer buyten ben, dan ben ick gans geschonden.
VVat doe ick doch aldus? ontbonden wil ick sijn,
Soo ick ontbonden ben, soo meerdert doch mijn pijn:
Soo ick dus lange blijf, ick moet mijn vreuchden derven,
Soo ick dus niet en blijf, soo moet ick doch wel sterven.
Soo ick ghesloten blijf, soo blijfick in den noot,
Soo ick ontsloten word', soo gae ick in de doot.

Back to top ↑

Sources and parallels