Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo. [48]


he1613048pict

Back to top ↑
Noctua ut in tumulis, super utque cadavera bubo.translation
Noctua ut in tumilis, super utque cadevera bubo
Talis erit: Virgo nubere parce, seni.

Ick ben een levend'lijck: nu dinck ick eerst om minnen.
Als ander houden op, dan gae ick eerst beginnen.
De doot klopt voor de poort, Cupido vvoont int hert.
Ick smaecke voor mijn doot die liefelicke smert.
Ick ben mijn leven quijt, nu dinck ick om te leven:
Mijn leven dat begint alst my wilt gaen begheven.
Het comt of vroech oft laet: ick vreesde voor de doot,
En crijge voor mijn graff mijns alderliefsten schoot.

Telle que le hibou, sur une orde carcasse
Tu seras, si tu prends un vicillard a mari.
Tu veux auant la mort, t’enfermer en la chasse,
Et vine t’attacher a un corps mi-pourri.
pb49thumb

Back to top ↑

Translations

Als een nachtuil in de graven en een oehoe boven de kadavers.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.