Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Ni mesme la mort. [43]


he1613043pict

Back to top ↑
Ni mesme la mort.translation
Nec plantani lethum vitem, nec tollet amorem
Nostrum, quæri tollit cætera, summa dies

Het een is gantsch vergaen, het ander staet noch schoone,
End’ spreyt zijn rancken uyt seer rijckelick ten toone,
Altijdt zijnd' even groen: soo gaet het oock met dy,
O Venus lieflick kindt, die altijt woont in my.
De doodt neemt wech den mensch', maer laet de liefde leven,
Zy wordt noch door den doodt noch door den tijdt verdreven,
Zy blijft alst al vergaet, zy bloeyt oock in den noodt,
De doodt verwint het al, maer Venus oock de doodt.

Comme la plane on voit la vigne suruiuante,
Mon amour, suruiuera a l’iniure du sort.
Mesme forcant l’arrest du fatal Radamanthe,
Je taimeray la bas, en despit de la mort.
pb44thumb

Back to top ↑

Translations

Zelfs de dood niet.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.