Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Solatium, non auxilium. [40]


he1613040pict

Back to top ↑
Solatium, non auxilium.translation
Lassatus gelidis cervus recreatur in undis:
Et tu me lassas unica, tu recreas.

Ick ben noch eens ontvlucht, ick ben noch eens ontspronghen
Der honden groot ghewelt, die my soo vreeslick dronghen.
Mijn hert mijn hert besvvijckt.den adem ben ick quijt,
Ick hijg’ ick hijg’, ick hijg’, ick hebbe gheenen tijdt.
Mocht ick in die fonteyn mijn tonghe wat besproeyen,
Die met een sacht ghedruys gaet door de bloemkens vloeyen.
Ick worde weer ghejaecht. Het is om niet versint,
Eert een verdriet ophout, het ander weer begint.

Comme vn cerf harassé d’une meute fidelle,
Se delas’, en beuvant d’un argentin ruisseau,
Ainsi de mon tourment me soulage ma belle,
Mais de m'en deliurer, cest afaire au tombeau.
pb41thumb

Back to top ↑

Translations

Troost, geen hulp.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.