Daniël Heinsius, Emblemata amatoria (1607/8)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Solatium, non auxilium [16]


picF2a

Back to top ↑
16. Solatium, non auxilium.translationtranslation
Ick ben noch eens ontvlucht/ ick ben noch eens ontspronghen
Der honden groot ghewelt die my soo vreeslick dronghen/
Mijn hert mijn hert beswijckt/ den adem ben ick quijt/
Ick hijg’ ick hijg’ ick hijg’/ ick hebbe gheenen tijdt.
Mocht ick in die fonteyn mijn tonghe wat besproeyen/
Die met een sacht ghedruys gaet door de bloemkens vloeyen/
Ick worde weer ghejaecht. Het is om niet versint/
Eert een verdriet ophout het ander weer begint. translation

Laßatus gelidis cervus recreatur in undis:
Et tu me laßas unica, tu recreas translationtranslationBack to top ↑

Translations

Troost, geen hulp.
Consolation, no help.
Ik ben nogmaals ontvlucht, nogmaals ontsprongen aan het geweld van de honden die mij zo vreselijk bedreigden. Mijn hart bezwijkt, ik ben buiten adem. Ik hijg en hijg en hijg, maar heb geen tijd. Ik zou bij die fontein die tussen de bloemen stroomt wel wat kunnen drinken. Ik word alweer opgejaagd, heb het voor niets bedacht. Al voor het ene verdriet ten einde is begint het volgende.
Zoals een uitgeput hert wordt verkwikt in koel water,
zo ben jij het die mij vermoeit, èn mij verkwikt.
As an exhausted deer is refreshed with cool water,
thus you are the one who exhausts me and refreshes me.

Back to top ↑

Sources and parallels