Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Et piu dolsi. [39]


he1613039pict

Back to top ↑
Et piu dolsi.translation
Vulnus alit fera læsa fuga, sic tu licet usque
Tela Dei fugias, non tamen effugies.

Ick die zoo menigh strick, zoo menigh groote hoopen
Van Iaghers toegherust end’ honden ben ontloopen,
Een hevet my ghedaen Een hevet my ghedaen: een persoon heeft mij dit aangedaan, het cleeft my in het hert,
Hoe snel dat ick oock loop, noch snelder is de smert.
Ick ben nu ver genoech ontcomen ’svyandts handen,
Ick loop’, ick vlieg’, ick ren, door bosschen ende landen,
Die my quetst is van hier, ick hebb’ van haer gheen noodt,
Maer niet te min is zy de oorsaeck van mijn doodt.

Ainsi q’un cerf nauré, d’une panthoyse fuite
Euitant le chasseur, auance son trespas.
Ainsi fuiant amour, las tu nen es pas quitte:
En courant tu le fuis, & ne l’euite pas.
pb40thumb

Back to top ↑

Translations

Het doet meer pijn.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.