Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Te stante virebo. [38]


he1613038pict

Back to top ↑
Te stante virebo.translation
Vt virides ederæ, durat dum Pyramis, errant,
Sic mihi te stabit stante virente, viror.

Haer leven is het mijn, mijn blijtschap moetse geven,
Haer vreuchden zijn de mijn, een ziele doet tvvee leven.
Als ick maer eens den dau, den dau van hare mondt
Mach voelen op mijn hert, soo vvord’ ick gantsch gesont.
O dat zy maer en vvou de cracht van haere straelen
Tot op den diepen grondt mijns herten laeten daelen!
Mijn leven dat ick voer, en heb ick maer tot pandt,
Die ick verkoren hebb’ die draeght my in haer handt.

Tant qu’on uoirra suspié, cest antique Pyramide,
Ce lierre uerdissant, l’embrassera tousiours.
Tant que tu deffieras, la faux Acherontide,
On uoirra reverdir, mes fidelles amours.
pb39thumb

Back to top ↑

Translations

Als jij staat, bloei ik.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.