Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Les deux sont un. [41]


he1613041pict

Back to top ↑
Les deux sont un.translation
Non aliter, quàm cum ramum sibi ramus adoptat,
Sic tibi non idem, nec tamen alter, ero.

Den boom die met zijn top seer hooch en vvijt geresen,
Niet verre van 't ghebou des hemels schijnt te vvesen,
Met vruchten schoon bekleet, de vruchten diemen meent
Van hem alleen te sijn, en heeft hy maer ontleent.
De maechdom is alsoo, die maechden vvilt beerven,
En moet geen maecht meer sijn, maer haerē maechdom derven.
En vvorden inghelijft door Venus inden man,
Die van een maecht alleen veel maechden maecken kan.

L’oiseau de son bongée se vient prendre a lacage,
Puis deteste, du fort la sourdre cruanté.
Auant qu’estre captif, iadorois le servage,
Maintenant qui le suis, ie plaint ma liberté.
pb42thumb

Back to top ↑

Translations

De twee zijn één.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.