Daniël Heinsius, Quaeris quid sit Amor (c. 1601)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Les deux sont un [19]


picG1a

Back to top ↑
19. Les deux sont un.translationtranslation
Den boom die met zijn top zeer hoogh en wijt gheresen
Niet verre vant ghebou des Hemels schijnt te wesen/
Met vruchten schoon becleet/ de Vruchten diemen meent
Van hem alleen te zijn/ en heeft hy maer ontleent.
De maechdom is alzoo/ die maechden wilt beerven/
En mach gheen maecht meer zijn/ maer haeren maechdom derven.
En worden inghelijft door VENVS inden man/
Die van een maecht alleen Veel maechden maecken kan. translation

Non aliter, quam cum ramum sibi ramus adoptat
Sic tibi non idem, nec tamen alter, ero. translationtranslationBack to top ↑

Translations

De twee zijn één.
The two are one.
De boom die met zijn hoge en brede top niet ver van de hemel verwijderd lijkt, hangt vol met mooie vruchten. Die vruchten, waarvan men denkt dat ze van de boom alleen zijn, heeft hij slechts ontleend. Met maagden is het net zo. Wie maagden [kinderen] wil krijgen, mag zelf geen maagd blijven. Zij moet door Venus worden ingelijfd in de man, die van een maagd veel maagden maken kan.
Precies zoals een tak waarop een andere tak is geënt,
ben ik niet dezelfde als jij, maar ook niet een ander.
Just as a branch onto which another branch is grafted,
I am neither the same as you nor another.

Back to top ↑

Sources and parallels