Daniël Heinsius, Ambacht van Cupido (1613)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Amor cæcus. [15]


he1613015pict

Back to top ↑
Amor cæcus.translation
Si non infelix, & tantum cæcus Amator
Acciperet thalamis præmia digna suis!

Al vvat de liefde doet, is sot en sonder reden.
Aensiet maer eens dit spel. het kindt van Venus komt
Int midden vanden hoop der vrysters aengetreden,
En grijpter een van al, zijn aensicht is vermomt,
Zijn oogen sijn gestopt: soo gaet het in het minnen,
De Minnaer is vermomt, sijn oogen sijn verblindt:
Hy vveet niet vvie hem dient. een ander krijcht zijn sinnen;
Hy vindt niet die hy soeckt, hy soeckt niet die hy vindt.

L’amour les yeux bousches n’en prend qu’une en la bande:
On s’engage en amour par fois a reculons,
Et celle a qui l’amant fait de son cœur offrande
Se prend a l’aueuglette, & secerche a tastons.
pb16thumb

Back to top ↑

Translations

Blinde liefde.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page:

No references to this emblem or page found.