Daniël Heinsius, Quaeris quid sit Amor (c. 1601)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Je reviens de mon gré aux doulx lacqs qui me serrent [11]


picE1a

Back to top ↑
11. Ie reviens de mon gré aux doulx lacqs qui me serrent.translationtranslation
Ten lesten ben ick vry/ ick ben eens uytghetogen/
Ick gae daert my ghelieft/ ten lesten noch ontvloghen
De handt die my soo langh ghevanghen heeft gheleyt/
End my dat schoone licht des Hemels heeft ontseyt.
Ick ben nu vry ’tis waer? wat wil ick doch beginnen/
Hoe lieflick ende soet was my den bandt der minnen?
Ick gae van daer ick quam/ ick vlieghe na de handt/
Om buyten pijn te zijn/ moet ick weer inden bandt. translation

Ad dominum remeat dimißus in aëra Falco:
Sic mihi servitio blandior ipse meo. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Ik keer vrijwillig terug naar de banden die mijn binden.
Of my own free will I return to the bonds that bind me.
Eindelijk ben ik vrij. Ik ben er eens op uit getrokken en ga waar ik wil. Eindelijk ben ik de hand die mij gevangen hield ontvlogen, de hand die mij het mooie hemellicht ontzei. Ik ben nu vrij, 't is echt waar, maar wat moet ik beginnen? Hoe liefelijk en aangenaam vond ik de band van het minnen. Ik ga vanwaar ik kwam, vlieg naar de hand. Om van de pijn verlost te zijn moet ik terug in die band.
Een valk die in het luchtruim wordt losgelaten, keert terug naar zijn meester.
Zo prijs ik mezelf gelukkig met mijn slavernij.
A falcon that is set free in the air returns to his master.
Thus I call myself fortunate that I am a slave.

Back to top ↑

Sources and parallels