Daniël Heinsius, Quaeris quid sit Amor (c. 1601)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

O l’estroit eslargir [12]


picE2a

Back to top ↑
12. O l’estroit eslargir:translationtranslation
Vier vensters quellen my/ vier Vensters inde minne
De ooghen die ick hebb/ en die van mijn Vriendinne/
Daer herberght VENUS kindt/ dat is zijn eyghen erf/
Mijn ooghen die ick draegh/ die staen na mijn verderf.
Zy stryden teghen my/ wie wil ick het gaen clagen?
Ick hebbe zelf gehadt in mijn verderf behagen.
Als ick daer buyten was/ zoo moest’ ick daer in zijn/
Waer ick nu weer daer uyt/ zoo waer ick uyt de pijn. translation

Laxa petens capitur volucris: sic vincula làte
Nostra patent, arctè nec minus illa premunt. translationtranslationBack to top ↑

Translations

Het smalle verbreden.
To widen what is narrow.
In de liefde kwellen vier vensters mij: mijn eigen ogen en die van mijn vriendin. Hier verblijft Venus kind, dit is zijn erf. Mijn ogen willen mij in het verderf storten. Ze strijden tegen mij, maar bij wie zal ik me beklagen? Ik heb zelf in mijn verderf behagen gehad. Toen ik er buiten was, wilde ik erin zijn. Was ik er nu maar weer uit, dan was ik bevrijd van de pijn.
De vogel die het luchtruim kiest, wordt gevangen. Zo zijn onze banden heel los, maar houden ze ons niet minder bekneld.
The bird that takes to the air is captured. Thus our bonds
hardly bind us, but are nonetheless galling.

Back to top ↑

Sources and parallels