Pieter Cornelisz. Hooft, Emblemata amatoria (1611)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Deur valsch [20]


h161120pict

Back to top ↑
Deur valsch.
O valsche Spieghel diep schijn ick in u te staen;
Maer sietmen, tastmen wel, het isser ver van daen.

Intime fallax. translationtranslation
O fallax Speculum, tibi visus inesse profundo,
Specto repercussus meque, meumque locum. translationtranslation

Trompevr a tovtes restes. translation
Madame est le Miroir. I’y semblois avoir place;
Mais à bien y sonder i’en trouve nulle trace. translationBack to top ↑

Translations

Door en door bedrieglijk.
Fundamentally deceptive.
O Spiegel, aartsbedrieglijk: schijn ik diep in u te schuilen,
’k Schouw, weerkaatst, mezelve slechts en op dezelfde plaats (d.i. buiten u).

O deceiving mirror, it looks as if I am deep inside of you:
I watch my reflection and where I am.

Niets dan bedrog.
Mevrouw is de Spiegel. Ik leek er een plaats te hebben,
Maar bij goed toezien, vind ik daarvan geen enkele spoor.


Back to top ↑

Sources and parallels