Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Superbiam odit [53]


v161553pict

Back to top ↑
SVPERBIAM ODIT.translationtranslation
1.Cor. 13.
Amor non inflatur, non est ambitiosus, omnia
suffert.translationtranslation[Bible, 1 Corinthians 13:4]
[Bible, 1 Corinthians 13:7]

August.
Cùm dixisset Apostolus, Charitas non æmulatur,
velut si causam quæreremus, vnde fiat, ut non æmule-
tur; continuo subdit, Non inflatur, quasi dicat: ideo
non habet inuidentiam, quia nec superbiam.translationtranslation[Augustinus, De sancta virginitate, ch/plv/plp. 31/40/13]

Idem de verb.Dom.
Vbi erat illa ædificans charitas? à fundamento hu-
militatis, quod est Christus Iesus.translationtranslation[Augustinus, Confessiones, bk/ch/sect/plv/plp. 7/20/26/32/747]

Prosper de vita contë.
Charitas & humilitas in nullo ab inuicem diuidun-
tur, & ambarum tam indiscreta connexio est, vt qui in
vna earum construitur, simul vtraque potiatur.translationtranslation[[Leo I], Epistola ad Demetriadem, ch/plv/plp/plc. 21/55/177/D]

Max.serm. de cogn.sui.
Memor naturæ nunquam superbies. memor autem
eris ipsius, si teipsum obserues.translationtranslation

Amor pisa la soberuia,
Que quanto mas soberano,
Tanto tiene mas de humano. translation

De ziel vol liefde haer verblijdt
In nederheyt, en soeckt te wesen
Tot andren wil en nut altijdt,
En door haer dienst te zijn ghepresen,
De hoouaerdy de pauwensteert
Veracht, en treedt sy met de voeten,
d’Ootmoedicheyt die ruste baert,
Wy bouen al begheeren moeten.

Amour, me voici resolüe
De suiure en ce monde tes pas,
Et pource foulant ceste queue,
i’Aime mieux demeurer en-bas:
Et de chasser tousiours arriere
Ceste image de vanité,
Außi la vertu la premiere,
Est celle-la d’humilité. translationBack to top ↑

Translations

Ze haat opgeblazenheid.
Love hates pride
De liefde is niet opgeblazen, ze is niet eerzuchtig, alles verdraagt zij.
Love is not inflated, it is not self-seeking, it suffers everything.
Toen de apostel had gezegd: De liefde is niet afgunstig, voegde hij er meteen aan toe, alsof we de oorzaak vroegen waarom ze niet afgunstig is: ze is niet opgeblazen, alsof hij zei: daarom kent ze geen afgunst, omdat ze ook geen opgeblazenheid kent.
When the Apostle had said 'love is not competitive' he added immediately, as if we were asking the reason why it is not competitive, 'it is not inflated', as if he were saying 'it knows no jealousy, for this reason that it also knows no pride'.
Waar was namelijk die liefde, die bouwt op het fundament van de nederigheid, dat Christus Jezus is?
Where was this supportive love to be found? It comes forth from the fundament of humility that is Christ.
In niemand worden liefde en nederigheid van elkaar gescheiden, en beide zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden dat wie in een van hen bouwt, de ander tegelijkertijd verwerft.
Love and humility are nowhere separated from one another, and the connection between the two is so seamless that who is raised in one of them masters both at the same time.
Als u denkt aan de natuur zult u nooit opgeblazen zijn. Maar u zult aan uzelf denken, als u uzelf in ogenschouw neemt.
If you keep nature in mind, pride will not hold sway over you; moreover, you will keep it in mind, if you watch yourself.
De liefde vertrapt de trots, want hoe meer macht ze heeft, des te meer neemt zij de mens in beslag.
Liefde, zie mij hier vastbesloten om in deze wereld uw stappen te volgen en om op deze staart [van de pauw] te trappen woon ik liever hier beneden. Ik wil altijd dit beeld van de ijdelheid opjagen. De eerste deugd is die van de nederigheid.

Back to top ↑

Sources and parallels