Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Invia amanti nulla est via [48]


v161548pict

Back to top ↑
INVIA AMANTI NVLLA EST VIA.translationtranslation[Ovid, Metamorphoses, bk/l. 14/113]
I.Para. 16.
Quærite Dominum & virtutem eius, quærite fac-
iem eius semper.translationtranslation[Bible, 1 Chronicles 16:11]

Psal. 17.Aug. ibid.
Perfecit pedes meos tanquam ceruorum quia de-
derat amorem sanctum ad transcendenda omnia spi-
nosa & vmbrosa implicamenta huius vitæ.translationtranslation[Bible, Psalms 18:33]
[Augustinus, Enarrrationes, l1/l2/plv/plp. 17/34/36/152]

Prosper de vita contë.
Charitas quæ ex Deo est illos stabiles facit ac insu-
perabiles, quos flumine voluptatis suæ impleuerat.translationtranslation

Los pasos de Amor de Dios
Deues seguir de contino,
Porque sin Dios no ay camino. translation

Gheen wech hoe onghebaent, oft quaet
De ziel verlieft beswaert kan maken,
Seer licht sy middel vinden gaet
Om by haer liefste te gheraken:
Gheen bosschen wilt, noch gheen riuier,
Gheen woeste zee, noch snelle stromen,
Ia selfs de doot sy niet een sier
En acht, om by haer lief te komen.

Les bois, le desert plus sauuage,
Les torrens, & mesme la mer,
n’Empescheront pas le passage
A celui qui veut bien aymer:
Ainsi voyez vous que ceste ame,
Qui cherchant Dieu, trauerse l’eau,
Se sert de l’arcq d’amour pour rame,
Et a son carquois pour vaisseau. translationBack to top ↑

Translations

Een minnaar vindt altijd wel een weg.
For a lover there is no way that cannot be negotiated
Vraagt naar de Here en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.
Search for the Lord and His strength, always search to see His face.
Hij heeft mijn voeten als die van hinden gemaakt. Dat wil zeggen: Hij had heilige liefde gegeven om door alle doornige en donkere verwikkelingen van dit leven heen te gaan.
He has brought my legs to perfection as if they are those of deer, for He has given us holy love to transcend all the prickly and shady perplexities of this life.
De liefde die uit God is, maakt hen die Hij met de stroom van het verlangen naar Hem had vervuld, standvastig en onoverwinnelijk.
The love that is from God makes those steady and invincible, who had been filled by the river of lust.
Onverdroten moet je de stappen van de Liefde voor God volgen, want zonder God is er geen weg.
De bossen, de woestenij, stortvloeden en zelfs de zee kunnen iemand die goed wil liefhebben de doorgang niet versperren. Zo ziet u hoe deze ziel die op zoek naar God de zee oversteekt, de boog van de liefde als roeiriem gebruikt en zijn pijlkoker als bootje heeft.