Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Animæ sal est amor [49]


v161549pict

Back to top ↑
ANIMÆ SAL EST AMOR.translationtranslation
[No source given]
Vt sal optimum humanæ vitæ est condimen-
tum: ita omnia dulcorat atque conseruat Amor
Diuinus.translationtranslation

August.
Sancti iucundiùs & latiùs præ amore veritatis tor-
quentur, quàm luxuriosi præ cupididate vanitatis epu-
lentur.translationtranslation[Augustinus, De diversis quaestionibus, l1/l2/plv/plp. 82/1/40/98]

Petrarc. de pœniten. Magdalen.
Namque famem, frigus, durum quoque saxa cubile,
Dulcia fecit Amor, spesque alto pectore fixa.translationtranslation

Amor y sal son dos cosas
Que fuera de dar sazon
Preseruan de corrupçion. translation

Het sout dat heeft alsulcken aert,
Dat het gheen dingh en laet bederuen,
Godts liefd’ ons ziele me bewaert,
Beurijdt ons dat wy niet en steruen:
De liefde Godts is t’rechte sout,
Dat al wat heeft ontfanghen leuen
Het door sijn crachten onderhout,
En inde doot niet en laet sneuen.

Le sel conserue la viande
Et meslé auecques, la faict
Plus delicate & plus friande,
Que de sa nature elle n’est.
l’Amour diuin de mesme sorte,
Nous munit & garde le cœur,
Et aux bonnes œuures apporte
Vn goust plus solide & meuilleur. translationBack to top ↑

Translations

De liefde is het zout van de ziel.
Love is the salt of the soul
Zoals zout de beste specerij van het menselijk leven is, zo maakt de Goddelijke Liefde alles zoet en conserveert het.
Just as salt is the best spice for human life, so divine love sweetens and preserves everything.
De gelovigen vinden meer vreugde en genot in kwellingen vanwege de liefde voor de waarheid dan voor verkwisters in maaltijden vanwege hun begeerte naar nietigheden.
Saints find more pleasure and in a wider range by the torment they undergo out of love for truth than the immoderate out of love for inanities can attain through their feasting.
Want Liefde en diep in het hart verankerde hoop maken honger, kou en ook een hard stenen bed aangenaam.
For love makes hunger, cold, hard rocks pleasurable to have for a bed and so does hope embedded deep down in the heart.
Liefde en zout zijn twee dingen die behalve dat ze smaak geven, ook behouden voor bederf.
Het zout conserveert het vlees en als het ermee gemengd is, maakt het smaakvoller en lekkerder dan het van nature is. Op dezelfde manier maakt de goddelijke liefde ons sterk, behoedt het hart en verleent ze de goede werken een vollere en betere smaak.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: