Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Nec vidisse sat est [47]


v161547pict

Back to top ↑
NEC VIDISSE SAT EST.translationtranslation[Ovid, Tristia, bk/ch/l. 3/10/39]
Gregor. in homil. Ma-
ria stabat ad mon.
Amanti semel adspexisse non sufficit, quia vis amo-
ris intentionem multiplicat inquisitionis.translationtranslation[Gregorius, Homiliae, ch/sect/plv/plp/plc. 25/2/76/1189/D]

Hieron.
Auarus sum ad accipienda beneficia Domini, nec
ille deficit in dando, ne ego satior in accipiendo:
erat sancta auaritia, ingentis videlicet amoris & desi-
derij.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 133/6/22/1154]

Idem epist. ad Damas.
Semper voluptas amoris famem sui habet, & non
satiat.translationtranslation[Hieronymus, Epistolae, epist/sect/plv/plp. 21/13/22/385]

Amor es como la gloria,
Pues la cosa que es amada
Iamas le cansa ni enfada. translation

Die lief heeft en ghenoecht hem niet
Om eens sijn liefste te aenschouwen,
De kracht der liefden hem ghebiet,
Dat hy van sien niet kan ophouwen.
Door liefde onuersadich wert
t’Ghemoet, en ziele vande menschen,
Mits dien een groot begheerigh hert
Niet laten kan van meer te wenschen.

l’Amant en œilladant s’amye,
Ne se saoule pas d’vn regard,
Plutót augmentant son enuye
La voyant, de la reuoir ard:
l’Amour Diuin vient tout de mesme
Vers nostre Dieu nous enflammer,
Et faict que d’autant plus qu’on l’aime
d’Autant plus on le veut aymer. translationBack to top ↑

Translations

Zien is niet voldoende.
Nor is it enough to have seen
Voor wie verliefd is, is het niet genoeg eenmaal te hebben gezien, omdat de kracht van de liefde de intensiteit van het zoeken verveelvoudigt.
To the lover it is not enough to have cast his eyes once, because the force of love multiplies the intention to acquire.
Ik verlang er vurig naar de weldaden van de Heer te ontvangen; Hij verflauwt niet in het geven, ik krijg geen genoeg van het ontvangen; er was een heilige begeerte, namelijk naar Zijn grote liefde en genegenheid.
I am greedy to receive the Lord's blessings, and He will not fail to give them, nor will I get enough of receiving them. It was holy greed, which of course is part of great love and desire.
Altijd heeft het verlangen honger naar het voorwerp van zijn liefde en hij raakt niet verzadigd.
Always the pleasure of love feels hunger for itself and never does it have enough.
Liefde is als roem, want nooit maakt datgene dat ze liefheeft haar moe of boos.
De minnaar die naar zijn vriendin kijkt, heeft niet genoeg aan één blik, maar zijn verdriet neemt spoedig toe als hij haar even ziet, en hij wil haar weer zien. Op precies dezelfde manier komt de Goddelijke Liefde ons ontvlammen voor onze God en zorgt ervoor dat men Hem zo veel meer liefheeft, naarmate men Hem meer wil liefhebben.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: