Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Omnia spernit [46]


v161546pict

Back to top ↑
OMNIA SPERNIT.translationtranslation
I. Cor.13.Phil.3.
Amor non est ambitiosus, atque omnia existimat
vt stercora propter Christum.translationtranslation[Bible, 1 Corinthians 13:5]
[Bible, Philippians 3:8]

August. in epist.Ioann.
Mundus transit & concupiscentia eius. quid vis?
vtrum amare temporalia, & transire cum tempore; an
Christum amare, & in æternum viuere?translationtranslation[Augustinus, In Epistolam Ioannis, ch/sect/plv/plp. 2/10/35/1994]

A Kempis li.3.de imit.Christi,c.5.
Amor vult esse sursum, nec vllis infimis rebus re-
tineri.translationtranslation[Kempis, De imitatione Christi, bk/ch. 3/5]

Gregor. in registro.
Si consideremus, quæ & quanta sint quæ nobis pro-
mittuntur in cælo, vilescent animo omnia, quæ haben-
tur in terris: terrena namque substantia supernæ felici-
tati comparata pondus est, non subsidium.translationtranslation[Gregorius, Homiliae, ch/sect/plv/plp/plcb-plce. 37/1/76/1275/A-B]

Todo lo dexa el Amor,
Aunque mas hermoso sea
Por aquello que desea. translation

De ziel door liefde goet, en eer
Veracht en laet om Christus wille,
En t’ghene daermen hier soo seer
Om loopt, en is in groot gheschille:
Sijn liefde gheenssins toe en laet
Dat eersucht ergens plaetse vinde,
Noyt adel, afcomst, naem, noch graet
En achte dien die recht beminde.

En aimant Dieu, l’ame mesprise
l’Honneur & les biens d’ici-bas,
Et tout ce dont sa conuoitise
Faisoit parauant tant de cas:
Car allant faire sa demeure
Auecques son amour aux cieux,
La terre luy sert à ceste heure
De retardement ennuyeux. translationBack to top ↑

Translations

Zij wijst alles af.
Love spurns all
De liefde is niet opgeblazen en houdt alles voor drek om Christus’ wil.
Love is not covetous, and because of Christ values everything as dirt.
En de wereld gaat voorbij en haar begeren. [1 Joh. 2:17a] Wat wilt u? Het tijdelijke liefhebben en samen met de tijd voorbijgaan, of Christus liefhebben en eeuwig leven?
The world passes and so does the lusting for it. What do you want? To love what is temporal, and to pass with time, or to love Christ, and to live to eternity?
De liefde wil in den hoge zijn en door geen dingen van omlaag weerhouden worden.
Love wants to be up on high, and does no wish to be held back by anything of so low an order.
Als we in ogenschouw nemen wat en hoe groot het is dat ons in de hemel wordt beloofd, dan zullen we aan alles wat we op aarde bezitten geen enkele waarde hechten; want het aardse goed is, vergeleken met de gelukzaligheid hierboven een last, geen steun.
If we consider what and how much it is that is promised to us in heaven, all worldly holdings will become cheap. For earthly matter compared to the bliss up above weighs us down, it is not something we can build on.
De Liefde laat alles achter, hoe mooi het ook is, voor datgene waarnaar ze verlangt.
In de liefde voor God veracht de ziel de eer, de aardse bezittingen en alles waaraan haar begeerte vroeger zoveel waarde hechtte. Want als zij met haar liefde zich een woning bereidt in de hemel, dan is de aarde voor haar een lastige hinderpaal.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: