Otto Vaenius, Amoris divini emblemata (1615)

Table of contents ↑

← Content: PreviousContent: Next →

Nihil amanti grave [26]


v161526pict

Back to top ↑
NIHIL AMANTI GRAVE.translationtranslation
Matt.11.
Jugum meum suaue, & onus meum leue.translationtranslation[Bible, Matthew 11:30]

August.li.13.confess.
Amor qui renuit operari, nunquam verus fuit: &
qui amat non laborat: omnis enim labor non amanti-
bus grauis. solus Amor est qui nomen difficultatis e-
rubescit.translationtranslation

Ibid.
Verus amor non sentit amaritudinem, sed dulcedi-
nem, quia soror amoris dulcedo, sicut soror odij est
amaritudo.translationtranslation

Idem.
Labores amantium onerosi non sunt, sed dele-
ctant; interest ergo quid ametur, quia in eo quod ama-
tur, aut non laboratur, aut labor ipse amatur.translationtranslation[Augustinus, De bono viduitatis, ch/sect/plv/plp. 21/26/40/448]

El jugo de Amor es leue,
Porque no ay cargo pesada,
Quando la cosa es amada. translation

Al watter is en wert bedacht
Door liefd’ en arbeyt wert verkreghen,
De ziele door liefde gansch veracht
Ghewicht, of last hoe swaer om weghen:
Het is al licht al wat sy draecht,
Door pijn, noch quelling wert sy clachtich,
Na heet of kou sy niet en vraecht,
De liefde Godts die maeckt haer machtich.

Voyez ceste ame d’Amour pleine,
Que rien ne pourroit trop charger;
Il n’y a ni trauaux, ni peine,
Ni poix qui ne lui soit leger:
La douleur & la plainte cesse,
Et chacune difficulté
De victoire lui sert, & dresse
Des Trofez à sa charité. translationBack to top ↑

Translations

Niets is zwaar voor wie liefheeft.
For a lover nothing is heavy
Mijn juk is zacht en mijn last is licht.
My yoke is pleasant and my burden light.
Liefde die niet wil werken, was nooit echt; wie liefheeft, zwoegt niet, immers geen enkel werk is zwaar voor wie liefheeft. Het is alleen de liefde die zich schaamt voor het woord 'moeilijkheden'.
A love that refused to commit itself was never true. Also, who loves, does not toil, for all exertion is heavy to those who do not love. It is love alone who is ashamed of the word 'difficult'.
Ware liefde voelt geen bitterheid, maar zoetheid, omdat zoetheid de zuster is van de liefde, zoals bitterheid de zuster van de haat is.
True love does not feel bitterness, but sweetness, because sweetness is the sister of love, just as the sister of hate is bitterness.
Inspanningen zijn voor wie liefhebben geen last, maar een lust; daarom is het van belang wat het object van de liefde is, omdat in het object van de liefde óf geen inspanning zwaar is, óf de inspanning zelf wordt bemind.
The exertions of lovers do not weigh them down, but delight them. Therefore, it is important what is loved, because therein either the object of love is not one of exertion, or the exertion itself is loved.
Het juk van de Liefde is licht, omdat er geen last zwaar is bij iets wat wordt bemind.
U ziet deze ziel vol Liefde die door niets te zwaar beladen zou kunnen worden. Er is geen werk, geen moeite, geen gewicht dat voor hem niet licht is. Smart en klagen verdwijnen en elke moeilijkheid dient hem tot overwinning en brengt trofeeën voor zijn naastenliefde.

Back to top ↑

Sources and parallels


Back to top ↑

References, across this site, to this page: